Velkommen til de skjulte associationers vidunderlige verden!

Om testen

Denne test måler i hvor høj grad forskellige koncepter associeres med hinanden (f.eks. sorte mennesker, homoseksuelle) og evalueringer (f.eks. god, dårlig) eller stereotyper (f.eks. atletisk, klodset). Hovedidéen er, at det er nemmere at afgive svar, når tæt-relaterede elementer anvender samme svartast.

Det eneste, du skal gøre, er at vælge en af de tests, der tilbydes i det næste faneblad. Efter du har færdiggjort testen, modtager du en kort beskrivelse af resultaterne af dine associationer og bias over for sociale grupper inden for den tidligere valgte kategori (f.eks. mænd vs.kvinder, ikke-handicappede vs. handicappede).

Denne undersøgelse udføres i seks lande – Litauen, Letland, Estland, Sverige, Danmark og Finland – af den lettiske NGO ”Safe Space” med det formål at analysere forskellige i det pågældende samfunds værdisystemer. Projektet er baseret på teorien om implicitte associationer, der er udviklet af forskere på Harvard University, såvel som på teorien om de faktorer, som påvirker et samfunds værdier, der er udviklet af sociologen Anthony Giddens.

Nogle vigtige oplysninger, inden du begynder!

I slutningen af testen bliver du bedt om at fortælle om dig selv i forhold til to kategorier: demografi og en evaluering af dine egne værdier. Disse data er nødvendige for at afgøre årsagerne til forskellene i de gældende værdisystemer inden for de samfund, der undersøges her.

De data, der udveksles med denne hjemmeside, er beskyttet af SSL-kryptering, og alle andre oplysninger, der vil kunne identificere dig (herunder din IP-adresse), bliver ikke indsamlet.

Når vi rapporterer resultater af en test, som du tager, nævner vi de mulige fortolkninger ud fra et forskningsgrundlag, der er baseret på disse tests. De individuelle forskere, der har bidraget til denne hjemmeside, hævder dog ikke, at de foreslåede fortolkninger er gyldige. Hvis du ikke er forberedt på at dine svar bliver fortolket på en måde, du kan finde anstødelig, skal du ikke fortsætte.

Vælg en test

Denne test vil ofte afsløre en relativ forbindelse mellem familie og kvinder, såvel som karriere og mænd.

Jeg godkender og ønsker at fortsætte.

Denne test kræver, at man kan kende forskel på ord og symboler, der henviser til henholdsvis homoseksuelle og heteroseksuelle. Den afslører ofte en automatisk præference for heteroseksuelle over homoseksuelle.

Jeg godkender og ønsker at fortsætte.

Denne test kræver, at man kan genkende symboler, der henviser til ikke-handicappede og handicappede individer.

Jeg godkender og ønsker at fortsætte.

Hjælp Safe Space i kampen imod fordomme! Hvis du går ind for et inkluderende samfund, kan du støtte vores arbejde ved at donere!

For at donere skal du trykke på ”Donate!”-knappen.