Tere tulemast peidetud assotsiatsioonide imedemaailma!

Testi kohta

See test mõõdab mõistete (nt mustanahalised, geid) ja hinnangute (nt hea, halb) või stereotüüpide (nt sportlik, kohmakas) vaheliste seoste tugevust. Peamine idee on see, et vastuse esitamine on lihtsam, kui tihedalt seotud teemad jagavad sama vastusevõtit.

Peate lihtsalt valima ühe testidest, mida pakutakse järgmisel vahekaardil. Pärast selle lõpetamist saate kätte oma assotsiatsioonide tulemuste lühikirjelduse ja eelarvamused sotsiaalsete rühmade suhtes eelnevalt valitud kategoorias (nt mehed vs naised, terved inimesed vs puuetega inimesed).

Käesoleva uuringu viis kuues riigis – Leedus, Lätis, Eestis, Rootsis, Taanis ja Soomes – läbi Lätis asuv valitsusväline organisatsioon Safe Space, mille eesmärk on analüüsida erinevusi vastavate ühiskondade väärtussüsteemides. Projekt põhineb teoorial kaudsete assotsiatsioonide kohta, mille on välja töötanud Harvardi Ülikooli teadlased, samuti teoorial ühiskonnas väärtusi mõjutavate tegurite kohta, mille on välja töötanud sotsioloog Anthony Giddens.

Oluline teave enne alustamist!

Testi lõpus palutakse teil esitada enda kohta teavet kahes kategoorias: demograafilised andmed ja oma väärtuste enesehindamine. Neid andmeid on vaja selleks, et teha kindlaks erinevuste põhjused väärtussüsteemides uuritud ühiskondades.

Andmevahetus selle veebisaidiga on kaitstud SSL-krüptimisega ja muud teavet, mis võib teid tuvastada (sh teie IP-aadress), ei koguta.

Teavitades teid tulemustest mistahes teie tehtud testi kohta mainime me võimalikke tõlgendusi, mis on aluseks nende testidega teostatud teadusuuringutele. Kuid üksikud uurijad, kes on panustanud sellesse veebisaiti, ei garanteeri nende soovitatud tõlgenduste õigsust. Kui te ei ole valmis nõustuma tõlgendustega, mis võivad olla vastumeelsed, siis palume teid mitte jätkata.

Valige test

Käesolev test näitab sageli suhtelist seost pere ja naiste vahel ning karjääri ja meeste vahel.

Nõustun ja soovin jätkata

Käesolev test nõuab võimet eristada sõnu ja sümboleid seoses homo- ja heteroseksuaalsete inimeste esindamisega. See näitab sageli automaatset eelistust heteroseksuaalsetele inimestele võrreldes homoseksuaalsetega.

Nõustun ja soovin jätkata

Käesolev test nõuab võimet eristada sümboleid seoses tervete ja puuetega inimeste esindamisega.

Nõustun ja soovin jätkata

Aidake Safe Space’i võitluse eelarvamustega jätkamisel! Kui toetate kaasavat ühiskonda, toetage palun meie tööd annetusega!

Annetamiseks vajutage 'Donate'! nuppu.