Välkommen till den underbara världen av dolda associationer!

Om testet

Det här testet räknar ut hur starka associationer mellan olika koncept (t.ex. svarta eller homosexuella) och värderingar (t.ex. bra eller dåligt) eller stereotyper (t.ex. atletisk, klumpig) är. Huvudpoängen är att det är lättare att svara när starkt sammankopplade objekt delar samma svarsknapp.

Allt du behöver göra är att välja ett av testerna som följer. När du är klar får du en kort beskrivning av resultaten av dina associationer och förutfattade meningar gentemot de sociala grupper som ingår i den valda kategorin (t.ex. män vs. kvinnor, personer med eller utan funktionsnedsättning).

Denna forskning utförs i sex länder - Litauen, Lettland, Estland, Sverige, Danmark och Finland - av en icke-statlig organisation, Safe Space, som är baserad i Lettland. Huvudmålet är att analysera skillnader i värderingssystemen hos respektive länder. Projektet baseras på teorin om implicita associationer som utvecklats av forskare på Harvard University, samt på sociologen Anthony Giddens teori om vilka faktorer som påverkar värderingarna i ett samhälle.

Viktig information innan du börjar!

När testet är klart kommer du ombes lämna information om dig själv gällande demografiska upplysningar och en självutvärdering av dina värderingar. Dessa uppgifter är nödvändiga för att kunna kartlägga orsaken till skillnaderna i värderingssystemen hos de studerade samhällena.

Dataöverföringen på den här webbplatsen använder SSL-kryptering. Information som skulle kunna identifiera dig som person (inklusive din IP-adress) kommer inte att samlas in.

När vi ger dig resultaten av ett test kommer vi även ge möjliga tolkningar som har sin grund i forskning som gjorts med dessa tester. De individuella forskarna som har medverkat i denna webbplats gör inga anspråk på sanningshalten i dessa föreslagna tolkningar. Om du inte är beredd att bemöta tolkningar som du inte nödvändigtvis håller med om är det bäst att inte gå vidare.

Välj ett test

Det här testet avslöjar ofta en relativ koppling mellan familj och kvinnor och mellan karriär och män.

Jag samtycker och vill gå vidare

Det här testet bygger på förmågan att urskilja ord och symboler som representerar homosexuella eller heterosexuella personer. Det avslöjar ofta en automatisk preferens för heterosexuella personer framför homosexuella.

Jag samtycker och vill gå vidare

Det här testet bygger på förmågan att urskilja ord och symboler som representerar personer med eller utan funktionsnedsättning.

Jag samtycker och vill gå vidare

Unterstützen Sie Safe Space beim Kampf gegen Vorurteile! Wenn Sie Integration und Gleichberechtigung in der Gesellschaft unterstützen möchten, können Sie uns mit einer Spende helfen.

Klicken Sie dazu auf 'Donate'.